268 آگهی ملک در ایران

ثبت آگهی
اجاره سوله واقع در شهر اشتهارد
1320 متر
قیمت توافقی
6 روز پیش
آپارتمان ۹۳ متری دو خواب سند تک برگ
93 متر 2 اتاق
1,581,000,000 تومان
فاز یک 6 روز پیش
فاز 4شمال
83 متر 2 اتاق
قیمت توافقی
فاز چهار 8 روز پیش
واحد دو خواب فاز ۳هواپیمایی
100 متر 2 اتاق
1,400,000,000 تومان
فاز سه 9 روز پیش
واحد دو خواب فاز ۴میثم نهاجا
108 متر 2 اتاق
1,220,000,000 تومان
فاز چهار 10 روز پیش
واحد دو خواب فاز۴شمال
86 متر 2 اتاق
900,000,000 تومان
فاز چهار 10 روز پیش
شهر فرصت های طلایی
77 متر 2 اتاق
ودیعه 110,000,000
اجاره ماهیانه 0
11 روز پیش
شهر فرصت های طلایی
76 متر 2 اتاق
800,000,000 تومان
فاز شش 12 روز پیش
اجاره تک خوابه زون۶
58 متر 1 اتاق
ودیعه 90,000,000
اجاره ماهیانه 0
فاز شش 12 روز پیش
فاز 5 جنوب
70 متر 1 اتاق
قیمت توافقی
فاز پنج 13 روز پیش
فروش تک خواب فاز5جنوب
70 متر 1 اتاق
630,000,000 تومان
فاز پنج 13 روز پیش
فروش سه طبقه با هم سه خوابو یک تک خواب
349 متر 3 اتاق
6,631,000,000 تومان
فاز یک 13 روز پیش
۷۵متری هسا ۳
75 متر 2 اتاق
590,000,000 تومان
فاز شش 13 روز پیش
۱۰۵ متری فاز ۳
105 متر 2 اتاق
1,500,000,000 تومان
فاز سه 14 روز پیش
۷۵ متری زون ۴
75 متر 2 اتاق
695,000,000 تومان
فاز شش 14 روز پیش
بیستون فاز۰سندتک برگ ۶۵متر
65 متر 1 اتاق
830,000,000 تومان
15 روز پیش
فروش دوخوابه مپسا۵
75 متر 2 اتاق
700,000,000 تومان
فاز پنج 16 روز پیش
اپارتمان دوخوابه در فاز۴ شمال
85 متر 2 اتاق
800,000,000 تومان
فاز چهار 16 روز پیش
فروش مشاعی
105 متر 2 اتاق
1,800,000,000 تومان
فاز دو 17 روز پیش
فروش3خواب کیسون فاز6
86 متر 3 اتاق
615,000,000 تومان
فاز شش 17 روز پیش
فروش سازانه بتن فاز5جنوب
68 متر 2 اتاق
555,000,000 تومان
فاز پنج 17 روز پیش
پروژه ریحانه فاز5جنوب
77 متر 2 اتاق
720,000,000 تومان
فاز پنج 17 روز پیش
ریحانه ۷۷متری دوخواب
77 متر 2 اتاق
740,000,000 تومان
فاز پنج 17 روز پیش
هسا یک تک خواب
58 متر 1 اتاق
575,000,000 تومان
فاز شش 17 روز پیش