2 فیلتر آگهی

اجاره مسکونی

اجاره مسکونی

فاز شش کیسون

75 متر2 اتاق
ودیعه 130,000,000
اجاره 0
فاز شش1 روز پیش

فاز ۶ کوزو کوهپایه

87 متر3 اتاق
ودیعه 180,000,000
اجاره 0
فاز شش1 روز پیش

فاز ۲ بهاران فول امکانات

99 متر2 اتاق
ودیعه 250,000,000
اجاره 3,900,000
فاز دو1 روز پیش

فاز صفر جعفریه فول امکانات

97 متر2 اتاق
ودیعه 360,000,000
اجاره 0
فاز صفر1 روز پیش

فاز صفر هوافضا فول امکانات

99 متر2 اتاق
ودیعه 300,000,000
اجاره 2,700,000
فاز صفر1 روز پیش

پرستو ۴شمال دوخواب

70 متر2 اتاق
ودیعه 150,000,000
اجاره 600,000
فاز چهار3 روز پیش

اجاره تک خواب کوزو۵

62 متر1 اتاق
ودیعه 120,000,000
اجاره 0
فاز پنج3 روز پیش

آرش آرمه ۲ فاز ۴ جنوب دوخواب همکف

74 متر2 اتاق
اجاره توافقی
 
فاز چهار3 روز پیش

اجاره فاز پنج

90 متر2 اتاق
ودیعه 220,000,000
اجاره 0
فاز پنج4 روز پیش

اجاره بنیاد فاز۱

50 متر1 اتاق
ودیعه 50,000,000
اجاره 3,500,000
فاز یک4 روز پیش

اجاره فاز۵

90 متر2 اتاق
ودیعه 250,000,000
اجاره 1,500,000
فاز پنج4 روز پیش

اجاره فاز۳

100 متر2 اتاق
اجاره توافقی
 
فاز سه4 روز پیش

اجاره میثم نهاجا

104 متر2 اتاق
ودیعه 100,000,000
اجاره 6,000,000
فاز چهار4 روز پیش

اجاره فاز۳

100 متر2 اتاق
ودیعه 200,000,000
اجاره 4,500,000
فاز سه4 روز پیش

اجاره فاز۶

92 متر2 اتاق
ودیعه 100,000,000
اجاره 1,500,000
فاز شش4 روز پیش

اجاره مناسب

75 متر2 اتاق
ودیعه 70,000,000
اجاره 2,000,000
فاز شش4 روز پیش

اجاره شخصی ساز فار۱

81 متر2 اتاق
ودیعه 300,000,000
اجاره 0
فاز یک4 روز پیش

اجاره فاز۳ فول امکانات

71 متر2 اتاق
ودیعه 250,000,000
اجاره 1,500,000
فاز سه5 روز پیش

اجاره فاز صفر گرانیت پی

95 متر2 اتاق
ودیعه 270,000,000
اجاره 0
فاز صفر5 روز پیش

بنیاد فاز۱

50 متر
ودیعه 50,000,000
اجاره 3,500,000
فاز یک5 روز پیش

اجاره اپارتمان کیسون تخلیه

75 متر2 اتاق
ودیعه 135,000,000
اجاره 0
فاز شش5 روز پیش

نوآوران اسکان 86 متری

86 متر2 اتاق
ودیعه 160,000,000
اجاره 0
فاز شش5 روز پیش

اجاده فاز ۳ تاژ قابل تبدیل

71 متر2 اتاق
ودیعه 300,000,000
اجاره 0
فاز سه5 روز پیش

آرناعمران/فول امکانات /دارای تبدیل

86 متر2 اتاق
ودیعه 100,000,000
اجاره 2,500,000
فاز شش6 روز پیش
اشتراک گزاری
اطلاعات تماس
نصب برنامه