پرند
فاز شش
75
750,000,000 تومان
10,000,000 تومان
2 اتاق
1 از 5
1395
آسانسور
نژادی مشاور
44 روز پیش

واحد دو خواب پروژه ی بنام وایون

واحد دو‌خواب
پروژه ی وایون
فول امکانات
کابینت های گلس
اول فاز ۶
تخلیه بروز