پرند
فاز شش
74
630,000,000 تومان
8,513,514 تومان
2 اتاق
همکف از 6
1398
آسانسور
نژادی مشاور
44 روز پیش

واحد دو خواب پروژه ی هسا یک

واحد دو خواب
فاز ۶هسا یک
فول امکانات به غیر از پکیج ورادیات
کلید نخورده