نظرآباد
80000
توافقی
0
1400
حامد مسلم نیا - شخصی
45 روز پیش

زمین 8هکتار نجم اباد

مساحت زمین 8 هکتار. بر جاده اصلی.
بعد از اقبالیه روبروی شهرک کوروش.
بهترین موقعیت جهت باغ باغچه. کارخانه. گلخانه و....